Stąd można pobrać prezentacje, przedstawione podczas V Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

Prezentacje – część konferencyjna:

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ – Radosław Zawadzki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prezentacja działań promocyjnych skierowanych na pozyskiwanie inwestora przez Miasto Giżycko – Wojciech Iwaszkiewicz, Urząd Miejski w Giżycku
Małe wielkie rzeczy – Rzecznik Inwestora, czyli usługi typu concierge w samorządach – Marcin Faleńczyk, Invest in Pomerania
Yes, we can! Jak przy niewielkim budżecie pozyskać inwestora spoza gminy czy regionu – Otolia Siemieniec, Donata Kobylińska-Durka, Urząd Miasta w Mrągowie
Jak budować klimat dla innowacji? Partnerstwo i współpraca biznesu z samorządami w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności – prof. Witold Orłowski
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej samorządów z instytucjami państwowymi w zakresie promocji inwestycyjnej gmin – Monika Zdrojek, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania inwestora spoza gminy czy regionu – Arkadiusz Kocikowski, Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim
Prezentacja dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w gminie – Leszek Spiewak, wiceburmistrz Nidzicy

Prezentacje – część warsztatowa:

Reinwestycja a opieka poinwestycyjna. Jakie działania powinny realizować gminy na rzecz reinwestycji i wzrostu zatrudnienia przez funkcjonujące już na ich terenie przedsiębiorstwa? – Adam Małecki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Jak przygotować kompleksową i efektywną ofertę dla inwestora? – Monika Wasilewska, Citybell Consulting