Kliknij na tytuł prezentacji, aby zobaczyć ją w formacie PDF:

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Prezentacja działań promocyjnych skierowanych na pozyskiwanie inwestora przez miasto Działdowo

Współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Aktywny udział gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w poszukiwaniu i pozyskiwaniu inwestorów

Organizacja efektywnych struktur ds. promocji gospodarczej i przyciągania inwestycji

Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? Prognozy i trendy

Partnerstwo i współpraca – wzajemne zrozumienie inwestorów i samorządów

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w gminie – Elbląski Park Technologiczny

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

WARSZTATY:

Nawiązanie kontaktu i prowadzenie dialogu przez gminy z Warmii i Mazur z inwestorami (prowadzenie negocjacji, savoir-vivre, różnice kulturowe w kontaktach z inwestorem) – prowadzący: Agata Szkiela, trener komunikacji międzykulturowej i etykiety biznesowej, wykładowca Europejskiej Akademii Dyplomacji

Skuteczne narzędzia w promocji gospodarczej, w tym w pozyskiwaniu inwestorów przez gminy z Warmii i Mazur – prowadzący: Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Departament Rozwoju Regionalnego, PAIiIZ

Symulacja wizyty inwestora – zajęcia z zakresu umiejętności zaprezentowani swojej gminy, oferty dla inwestora, opracowanie atrakcyjnego programu wizyty inwestorskiej, symulacja rozmowy z inwestorem – Monika Wasilewska, Senior Consultant, Citybell Consulting