Kliknij na tytuł prezentacji, by otworzyć ją w formacie PDF

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2014+ Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działalność parków naukowo-technologicznych a rozwój regionu Daniel Kulig, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Jak budować przewagę konkurencyjną i zdobywać inwestorów dzięki nowoczesnej, skoordynowanej strategii komunikacji B2B Anna Proszowska-Sala, Prezes Zarządu Citybell Consulting, Dyrektor Programowy Citybell Academy

Skuteczne misje zagraniczne – przyciąganie inwestycji w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego Monika Wasilewska-Serwiak, Ambasador ProProgressio

Jak uwolnić siłę modelu „3K” (Kooperacja, Koordynacja i Komunikacja) we współpracy gospodarczej w skali województwa i osiągać sukcesy prof. Andrzej Buszko, kierownik Katedry Finansów i Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Jak skutecznie przyciągnąć i utrzymać inwestora? Andrzej Sadowski, ekonomista i komentator gospodarczy, Centrum im. Adama Smitha

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora Jacek Morzy, Zastępca Burmistrza Gołdapi

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora Wojciech Dereszewski, Wójt Gminy Kurzętnik

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora Bronisław Mazurkiewicz, Wójt Gminy Działdowo

Warsztat A – Treść jest kluczowa: content marketing w promocji gospodarczej powiatu, gminy, regionu – skuteczne narzędzia w promocji gospodarczej Mariusz Wiśniewski, CBRE

Warsztat C –  Efektywne zarządzanie w instytucjach publicznych – Wpływ organizacji wewnętrznej instytucji publicznej na promocję gospodarczą i współpracę z przedsiębiorcami Andrzej Bogusz, 4 results