Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon: (89) 512 51 70
Fax: (89) 512 51 79
E-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl