Już po raz trzynasty organizujemy Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który w tym roku odbędzie się w dniach 24-25 października w Lidzbarku Warmińskim. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej inspirujących spotkań dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w regionie, a także doskonała okazja do wsparcia inicjatywy, która stawia sobie za cel promowanie potencjału gospodarczego i turystycznego naszego regionu.

Festiwal od lat pozytywnie przyczynia się do rozwoju oraz rozpoznawalności naszego regionu. To miejsce, gdzie innowatorzy, przedsiębiorcy i decydenci spotykają się, aby wymieniać pomysły, doświadczenia i najlepsze praktyki. To także możliwość promocji na szerszą skalę nowatorskich rozwiązań ciekawych projektów oraz okazja do nawiązania owocnych relacji biznesowych.

Poprzez nasze działania chcemy promować lokalne przedsiębiorstwa, wspierać rozwój infrastruktury oraz kształtować pozytywny wizerunek Warmii i Mazur jako atrakcyjnego miejsca zarówno do życia, jak i do inwestycji. Jak co roku pragniemy, aby to spotkanie przyczyniło się do wzmocnienia i zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym, co będzie miało korzystny wpływ na rozwój Warmii i Mazur.

Tegoroczny temat główny Festiwalu to „Biznes i samorząd – start do rozwoju”. W programie pojawią się interesujące panele dyskusyjne, podczas których postaramy się rozpoznać przyczyny utraty przez inwestora zainteresowania współpracą z samorządami oraz znaleźć skuteczne rozwiązanie na to by go jednak zatrzymać, poznamy możliwości praktycznego wykorzystania AI w tworzeniu treści marketingowych, a w trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania skutecznych kanałów komunikacji z grupami docelowymi. W programie znajdzie się również wizyta studyjna na terenie Lidzbarka Warmińskiego oraz prezentacja dobrych praktyk. To wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga uwagę zarówno samorządów, instytucji otoczenia biznesu, jak i przedsiębiorców.

Na Gali Festiwalu poznamy laureatów 12 edycji Konkursu „PRO Warmia i Mazury”, na najlepsze projekty z zakresu promocji zrealizowane w 2023 roku w naszym województwie, oraz laureatów IV edycjiprojektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”,w którym nagrodzone zostaną istotnie przyczyniające się do rozwoju regionalnej gospodarki przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur. Więcej informacji na: https://festiwal.warmia.mazury.pl/ oraz https://zagle.warmia.mazury.pl/o-projekcie/.