Festiwal jest miejscem spotkań osób zajmujących się promocją, budowaniem potencjału lokalnego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego. Festiwal adresowany jest przede wszystkim do władz samorządowych z Warmii i Mazur, pracowników komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych, a także przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych i lokalnych zajmujących się promocją, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.

Idea Festiwalu

Wydarzenie ma charakter konferencyjno-warsztatowy. W tym roku tematem głównym Festiwalu jest „E-gospodarka Warmii i Mazur“. Mając na uwadze sygnalizowaną przez samorządowców i przedsiębiorców potrzebę rozmowy, która pozwoli na pogłębienie tematów poruszanych podczas wystąpień prelegentów, zaprojektowaliśmy w miejscu wydarzenia specjalną strefę, w której będą odbywać się rozmowy w formule „World Cafe“.

Podczas wydarzenia wystąpią eksperci i prelegenci biegli w obszarach cyfryzacji przedsiębiorstw i elektronizacji procesów realizowanych w samorządach. Swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się z uczestnikami Festiwalu samorządowcy i przedsiębiorcy.

Działania podejmowane przez samorządy lokalne, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, przedsiębiorców oraz dziennikarzy, ukierunkowane na promocję, w tym promocję gospodarczą, odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju naszego regionu, kreowaniu spójnego pozytywnego wizerunku całego województwa. Postęp społeczno-gospodarczy jest w dużej mierze zasługą aktywności tych instytucji i pozwala na wzmacnianie współpracy na wielu poziomach.

Tegoroczny Festiwal to okazja do rozmowy o wspólnych doświadczeniach i nowych wyzwaniach związanych z marketingiem miejsc, integracją wewnątrz regionu i nowych trendach.

Podczas Festiwalu zostaną również ogłoszone wyniki 10 edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”, w którym nagrodzone zostaną najlepsze projekty z zakresu promocji zrealizowane w 2021 roku w naszym województwie przez podmioty z Warmii i Mazur.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur był pierwszym i jest jedynym tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kliknij i zobacz szczegóły dotyczące poprzednich edycji Festiwalu.