Festiwal jest obowiązkowym wydarzeniem dla wszystkich osób, zajmujących się promocją w tym promocją gospodarczą. Festiwal jest miejscem, w którym mają możliwość spotkać się osoby zajmujące się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej.

Idea Festiwalu

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

Dotychczas odbyło się dziesięć edycji festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza (2011), Elblągu (2012), Ełku (2013), Działdowie (2014), Giżycku (2015), Ostródzie (2016), Iławie (2017), Tereszewie na terenie Gminy Kurzętnik (2018), Mrągowie (2019).

W 2020 roku w związku z globalną pandemią COVID-19 Jubileuszowy X Festiwal przełożono na rok 2021. Jubileuszowa edycja odbyła się w Kromerowie.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur był pierwszym i jest jedynym tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kliknij i zobacz szczegóły dotyczące poprzednich edycji Festiwalu.