Unia Europejska invest in

Bogdan Włodarczyk

Bogdan Włodarczyk

Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów, RSM Erasmus University, BCC, Warszawa 2009. Doktor habilitowany – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019. Wykładowca w Akademii Bankowej w Gdańsku i WszBiB, WSzZ, UWM w Olsztyn (autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych przygotowanych na podstawie badań empirycznych, prelegent i współorganizator licznych konferencji z dziedziny ekonomii dla nauki i praktyki gospodarczej). Członek specjalista spoza Rady Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Miejskiej w Elblągu kadencji 1998-2002; członek Zespołu Doradczo- Konsultacyjnego przy Prezydencie Miasta Elbląga (2002-2003). Współorganizator Instytutu Zarządzania i Finansów w WSzZ w Elblągu. Członek Rady Nadzorczej Warmińsko Mazurskiej Kasy Chorych w Olsztynie – wiceprzewodniczący Rady; obecnie przewodniczący Rady Społecznej NFZ w Olsztynie (3 kadencja). Współorganizator, Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Elblągu. Były członek: Klubu Rotary, BCC Olsztyn. Przewodniczący Komisji Konkursowej Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w regionie Warmii i Mazur od 2005 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OTBS Olsztyn w latach 2007-2012. Przewodniczący Rady Nadzorczej EPEC w Elblągu od 2012 r., od 2015 r. członek Rady Nadzorczej Wipasz S.A.

Bogdan Włodarczyk jest prelegentem w wydarzeniu IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Paweł Lesiak Paweł Lesiak
Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.
Mirosław Stegienko Mirosław Stegienko
Samorządowiec, burmistrz Olsztynka
Mirosław Hołubowicz Mirosław Hołubowicz
Samorządowiec, wiceprezydent Ełku
Michał Szulc Michał Szulc
Trener i doradca w dziedzinie marketingu
Mariusz Korpoliński Mariusz Korpoliński
Trener wystąpień publicznych
Maciej Ostrowski Maciej Ostrowski
Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA
Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński
Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA
Grzegorz Krzysztof Górski Grzegorz Krzysztof Górski
Ekspert, pedagog, menadżer
Tomasz Wierzejski Tomasz Wierzejski
Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stanisław Bułajewski Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mrągowa
Jerzy Przyborowski Jerzy Przyborowski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską
Bronisław Reddig Bronisław Reddig
Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.
Anna Jankowska Anna Jankowska
Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”
Anna Ciesielska Anna Ciesielska
Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej
Aleksandra Lemańska Aleksandra Lemańska
Aleksandra Lemańska
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego
Tomasz Korczyński Tomasz Korczyński
Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Bogdan Włodarczyk Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Agnieszka Pietrowicz Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Barbara Bąkowska Barbara Bąkowska
Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska