Unia Europejska invest in

Jerzy Przyborowski

Jerzy Przyborowski

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską

Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień naukowy doktora z zakresu ogrodnictwa uzyskał w 1992 (SGGW w Warszawie). Obecnie reprezentuje dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo, specjalność: genetyka, hodowla i biotechnologia roślin. Jest autorem/współautorem ponad 47 publikacji oryginalnych. W dorobku znajduje się także jedna monografia w języku polskim i rozdział monografii w języku angielskim oraz 2 skrypty. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą ośmiu projektów badawczych KBN, MNiSW i NCN. Ponadto jest autorem 11 wzorów użytkowych (odmian Salix spp. i sekwencji nukleotydowych). W latach 2010-15 kierował projektem edukacyjnym pn. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych specjalistów ochrony środowiska” o budżecie 8,4 mln zł. Ponadto brał udział w przygotowaniu innych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (10 miesięcy) i Australii (3 miesiące). Za działalność naukową i organizacyjną był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2007) oraz kilkakrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora.
W 2016 roku, na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany do składu Rady Społecznej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Kształcenia, a od 2016 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Studentów oraz I Zastępcy Rektora UWM w Olsztynie. Jako prorektor odpowiada za realizację polityki kształcenia, wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, rozwój współpracy dydaktycznej w kraju i zagranicą, w szczególności podejmowanie działań na rzecz studentów we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz nadzoruje projekty edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków zewnętrznych.

Jerzy Przyborowski jest prelegentem w wydarzeniu IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Paweł Lesiak Paweł Lesiak
Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.
Mirosław Stegienko Mirosław Stegienko
Samorządowiec, burmistrz Olsztynka
Mirosław Hołubowicz Mirosław Hołubowicz
Samorządowiec, wiceprezydent Ełku
Michał Szulc Michał Szulc
Trener i doradca w dziedzinie marketingu
Mariusz Korpoliński Mariusz Korpoliński
Trener wystąpień publicznych
Maciej Ostrowski Maciej Ostrowski
Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA
Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński
Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA
Grzegorz Krzysztof Górski Grzegorz Krzysztof Górski
Ekspert, pedagog, menadżer
Tomasz Wierzejski Tomasz Wierzejski
Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stanisław Bułajewski Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mrągowa
Jerzy Przyborowski Jerzy Przyborowski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską
Bronisław Reddig Bronisław Reddig
Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.
Anna Jankowska Anna Jankowska
Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”
Anna Ciesielska Anna Ciesielska
Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej
Aleksandra Lemańska Aleksandra Lemańska
Aleksandra Lemańska
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego
Tomasz Korczyński Tomasz Korczyński
Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Bogdan Włodarczyk Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Agnieszka Pietrowicz Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Barbara Bąkowska Barbara Bąkowska
Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska