Unia Europejska invest in

Grzegorz Krzysztof Górski

Grzegorz Krzysztof Górski

Ekspert, pedagog, menadżer

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Absolwent studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Kolegium Zarządzania i Finansów, Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, jak również Wyższej Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku: Informatyka i Ekonometria i co najważniejsze absolwent prowadzonej obecnie przez siebie szkoły. Od 2001 roku czynnie związany z oświatą. Członek zespołu do spraw cyfryzacji edukacji w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji. Członek zespołu eksperckiego ZG ZNP kształcenie Dualne Zawodowe, współtwórca i doradca w wielu projektach unijnych na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Ekspert i autor zestawów egzaminacyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, wykładowca akademicki. O roli społeczeństwa cyfrowego i jego wpływu na gospodarkę nauczał już na początku XXI wieku, co potwierdzają jego publikacje naukowe: Transakcje elektroniczne w Polsce na tle zwyczajów płatniczych i rozwoju rynku teleinformatycznego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 74, SGH, Warszawa 2006. Rola Społeczeństwa Informacyjnego w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 79, SGH, Warszawa 2007

Grzegorz Krzysztof Górski jest prelegentem w wydarzeniu IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Paweł Lesiak Paweł Lesiak
Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.
Mirosław Stegienko Mirosław Stegienko
Samorządowiec, burmistrz Olsztynka
Mirosław Hołubowicz Mirosław Hołubowicz
Samorządowiec, wiceprezydent Ełku
Michał Szulc Michał Szulc
Trener i doradca w dziedzinie marketingu
Mariusz Korpoliński Mariusz Korpoliński
Trener wystąpień publicznych
Maciej Ostrowski Maciej Ostrowski
Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA
Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński
Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA
Grzegorz Krzysztof Górski Grzegorz Krzysztof Górski
Ekspert, pedagog, menadżer
Tomasz Wierzejski Tomasz Wierzejski
Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stanisław Bułajewski Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mrągowa
Jerzy Przyborowski Jerzy Przyborowski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską
Bronisław Reddig Bronisław Reddig
Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.
Anna Jankowska Anna Jankowska
Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”
Anna Ciesielska Anna Ciesielska
Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej
Aleksandra Lemańska Aleksandra Lemańska
Aleksandra Lemańska
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego
Tomasz Korczyński Tomasz Korczyński
Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Bogdan Włodarczyk Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Agnieszka Pietrowicz Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Barbara Bąkowska Barbara Bąkowska
Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska