Unia Europejska invest in

IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

2019

W Mrągowie spotkali się m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. O tym, że pozytywny wizerunek to cenny kapitał Warmii i Mazur i zawsze warto wymienić doświadczenia nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego na spotkanie przygotowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo przybyli liczni goście. Chcieli dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej budować i promować potencjał swojego regionu.

To wydarzenie jest świetną przestrzenią do budowy relacji oraz wymiany doświadczeń i poglądów między specjalistami zajmującymi się promocją gmin, miast, powiatów i regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu — mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Stawiając na czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, dążymy do zachowania harmonii między rozwojem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Mamy trzy inteligentne specjalizacje, jednakże wciąż szukamy nowych kierunków rozwoju. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest bardzo dobrym narzędziem do tych poszukiwań. Tak jak Festiwal jest świetną okazją do namysłu nad potencjałem regionu, tak Mrągowo jest dobrym miejscem dla Festiwalu, bo… — Mrągowo to Miasto Festiwali. Mamy bardzo dobre zaplecze do organizacji tego typu wydarzeń — zapewniał burmistrz Stanisław Bułajewski.

Prelegenci

Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Paweł Lesiak Paweł Lesiak
Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.
Mirosław Stegienko Mirosław Stegienko
Samorządowiec, burmistrz Olsztynka
Mirosław Hołubowicz Mirosław Hołubowicz
Samorządowiec, wiceprezydent Ełku
Michał Szulc Michał Szulc
Trener i doradca w dziedzinie marketingu
Mariusz Korpoliński Mariusz Korpoliński
Trener wystąpień publicznych
Maciej Ostrowski Maciej Ostrowski
Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA
Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński
Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA
Grzegorz Krzysztof Górski Grzegorz Krzysztof Górski
Ekspert, pedagog, menadżer
Tomasz Wierzejski Tomasz Wierzejski
Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stanisław Bułajewski Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mrągowa
Jerzy Przyborowski Jerzy Przyborowski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską
Bronisław Reddig Bronisław Reddig
Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.
Anna Jankowska Anna Jankowska
Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”
Anna Ciesielska Anna Ciesielska
Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej
Aleksandra Lemańska Aleksandra Lemańska
Aleksandra Lemańska
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego
Tomasz Korczyński Tomasz Korczyński
Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Bogdan Włodarczyk Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Agnieszka Pietrowicz Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Barbara Bąkowska Barbara Bąkowska
Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska