Unia Europejska invest in

Aleksandra Lemańska

Aleksandra Lemańska

Aleksandra Lemańska

Z wykształcenia psycholog, certyfikowany trener umiejętności psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Szkoły Liderów PAFW i Programu Rozwojowego dla Liderów Społecznych „Dwa sektory, jedna wizja.” Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, doradcze, coachingowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mentorka dla organizacji pozarządowych w regionie i kraju. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów m.in. z programów POKL, FIO, PROW, RPO WiM, POWER, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Fundacji PZU, Erasmus+, Programu Młodzież w Działaniu oraz ze środków samorządów na poziomie wojewódzkim i lokalnym, w obszarze aktywizacji społeczno-obywatelskiej i zawodowej oraz edukacji do przedsiębiorczości. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i eksperckich, w tym w latach 2016-2018 specjalista ds. projektów społecznych w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, koordynujący m.in. prace nad projektem Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Członek grupy konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim ds. programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie. Nagrodzona wyróżnieniem Uskrzydleni 2016 Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie za zasługi dla animacji kulturowej w regionie. Od 2012 roku prowadzi Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE”, której główną misją jest wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w nurcie edukacji pozaformalnej, poprzez tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju kariery w branżach kreatywnych.

Aleksandra Lemańska jest prelegentem w wydarzeniu IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

IX Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Paweł Lesiak Paweł Lesiak
Dyrektor Finansowo-Administracyjny firmy EGGER BISKUPIEC Sp. z o. o.
Mirosław Stegienko Mirosław Stegienko
Samorządowiec, burmistrz Olsztynka
Mirosław Hołubowicz Mirosław Hołubowicz
Samorządowiec, wiceprezydent Ełku
Michał Szulc Michał Szulc
Trener i doradca w dziedzinie marketingu
Mariusz Korpoliński Mariusz Korpoliński
Trener wystąpień publicznych
Maciej Ostrowski Maciej Ostrowski
Dyrektor Doskonalenia Organizacji ELTEL Networks Energetyka SA
Krzysztof Kamiński Krzysztof Kamiński
Przedsiębiorca, prezes zarządu spółki ALNEA
Grzegorz Krzysztof Górski Grzegorz Krzysztof Górski
Ekspert, pedagog, menadżer
Tomasz Wierzejski Tomasz Wierzejski
Prodziekan ds. planów i programu kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Stanisław Bułajewski Stanisław Bułajewski
Burmistrz Mrągowa
Jerzy Przyborowski Jerzy Przyborowski
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Zespołu PKA ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską
Bronisław Reddig Bronisław Reddig
Przedsiębiorca, szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.
Anna Jankowska Anna Jankowska
Manager ds. HR w Grupie Meblowej „Szynaka”
Anna Ciesielska Anna Ciesielska
Wiceprezes Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z.o.o., spółki z branży szkoleniowo-doradczej
Aleksandra Lemańska Aleksandra Lemańska
Aleksandra Lemańska
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i politycznego
Tomasz Korczyński Tomasz Korczyński
Managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Przedsiębiorca, dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Bogdan Włodarczyk Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Akademii Biznesu UWM w Olsztynie
Agnieszka Pietrowicz Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Barbara Bąkowska Barbara Bąkowska
Doradca przedsiębiorczości, trener biznesu

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska