Warmia i Mazury – na zdrowie! Turystyka zdrowotna jako jeden z obszarów
nowej inteligentnej specjalizacji regionu (Pobierz)

Robert Szewczyk – Warmia i Mazury – zdrowe życie, czysty zysk (Pobierz)

Dr Anna Białk-Wolf – Turystyka zdrowotna – interesariusze i obszary współpracy (Pobierz)

Prezentacja dobrych praktyk: Jakość – Rozwój – Innowacja w OSI FOOD SOLUTION (Pobierz)

Adam Pioch – Wyzwalanie fascynacji miejscem, produktem, regionem (Pobierz)