Z ogromną radością informujemy, że już po raz dwunasty organizujemy Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który w tym roku odbędzie się w dniach 16-17 października w Ostródzie. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej inspirujących wydarzeń dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w regionie.

Festiwal z powodzeniem od lat przyczynia się do rozwoju naszego regionu. Celem Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest stworzenie platformy, na której jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu będą mogli nawiązać owocne partnerstwa, wymieniać doświadczenia oraz promować innowacyjne pomysły i rozwiązania. Nasze spotkanie ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu Warmii i Mazur.

W tym roku tematem głównym Festiwalu jest „Warmia i Mazury – na zdrowie!”. Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o wspólnych doświadczeniach i wyzwaniach związanych z nową inteligentną specjalizacją regionu, turystyką zdrowotno-podróżniczą, rozwojem gospodarczym oraz promocją regionu poza sezonem turystycznym. W programie pojawią się interesujące panele dyskusyjne, prezentacje i warsztat. Będzie to też unikalna okazja do spotkania z kluczowymi decydentami, ekspertami branżowymi oraz przedstawicielami mediów. To wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich odbiorców zainteresowanych tematyką gospodarczą i biznesową. Na Gali Festiwalu tradycyjnie poznamy laureatów 11 edycji Konkursu „PRO Warmia i Mazury”, w którym nagrody otrzymają najlepsze projekty z zakresu promocji zrealizowane w 2022 roku w naszym województwie, zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu z Warmii i Mazur. Ponadto tegoroczny Festiwal będzie także po raz pierwszy miejscem uroczystej Gali III edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”, w którym nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa istotnie przyczyniające się do rozwoju gospodarki regionalnej, przestrzegające zasad odpowiedzialnego biznesu, promujące pozytywny wizerunek regionu.