Unia Europejska invest in

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, od 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję wójta gminy Kurzętnik. Laureat prestiżowego konkursu ogólnopolskiego Wójt Roku 2013, Eko Lider 2013, uhonorowany licznymi odznaczeniami i medalami między innymi: „Zasłużony Dla Rolnictwa”, „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Za Zasługi Dla Sportu”, „za szczególne zasługi dla Policji”. Współzałożyciel Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”, członek Stowarzyszenia Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasiada we władzach Gminnego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjator Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach Parku Przemysłowego w Nielbarku. Prowadzi także działania w kierunku rozwoju polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Kurzętnik. Zainicjował program wsparcia budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, pn. „Dobrze wykorzystaj 500+ – działki za pół ceny”, który znany jest w całej Polsce. Obecnie, pracuje nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Kurzętniku i budową 160 mieszkań w latach 2018-2022. Ukoronowaniem tego są liczne tytuły i nagrody przyznane Gminie Kurzętnik.

Wojciech Dereszewski jest prelegentem w wydarzeniu VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Mirosław Gornowicz Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM
Marcin Bogdański Marcin Bogdański
Ekspert, ekonomista
Rafał Warżała Rafał Warżała
Ekspert, ekonomista
Wojciech Śmieszek Wojciech Śmieszek
Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wojciech Dereszewski Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
Tomasz Woszczyk Tomasz Woszczyk
Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych
Rafał Radzymiński Rafał Radzymiński
Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury
Mirosław Odziemczyk Mirosław Odziemczyk
Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
Mirosław Hiszpański Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Michał Bartoszewicz Michał Bartoszewicz
Wydawca MADE IN Warmia & Mazury
Leszek Dec Leszek Dec
Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Grzegorz Brenk Grzegorz Brenk
Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions
Anna Sapieha Anna Sapieha
Ekspert Public Relations
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Ekspert marketingu terytorialnego

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska