Unia Europejska invest in

Mirosław Gornowicz

Mirosław Gornowicz

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM

Od 2009 roku członek rady nadzorczej AZS UWM. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Technologii Żywności b. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1979-1983 pracował w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR w Krakowie jednocześnie odbywając studia doktoranckie w swojej macierzystej Uczelni. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i innych formach współpracy naukowej w Danii, Niemczech i Szwajcarii. Jest autorem lub współautorem 58 oryginalnych prac naukowych, 64 komunikatów naukowych, 11 innych artykułów i ok. 30 opracowań dla praktyki. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą zwłaszcza organizacji rynków żywnościowych w UE oraz wpływu integracji europejskiej na polski sektor żywnościowy.

Mirosław Gornowicz jest prelegentem w wydarzeniu VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Mirosław Gornowicz Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM
Marcin Bogdański Marcin Bogdański
Ekspert, ekonomista
Rafał Warżała Rafał Warżała
Ekspert, ekonomista
Wojciech Śmieszek Wojciech Śmieszek
Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wojciech Dereszewski Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
Tomasz Woszczyk Tomasz Woszczyk
Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych
Rafał Radzymiński Rafał Radzymiński
Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury
Mirosław Odziemczyk Mirosław Odziemczyk
Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
Mirosław Hiszpański Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Michał Bartoszewicz Michał Bartoszewicz
Wydawca MADE IN Warmia & Mazury
Leszek Dec Leszek Dec
Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Grzegorz Brenk Grzegorz Brenk
Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions
Anna Sapieha Anna Sapieha
Ekspert Public Relations
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Ekspert marketingu terytorialnego

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska