Unia Europejska invest in

Leszek Dec

Leszek Dec

Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Magister nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. W latach 2007-2010 był Wiceprezesem Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (SSSE S.A.). Zarządzał również dwoma ośrodkami wypoczynkowymi. Od kilku kadencji jest także Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w lutym 2016 roku. Efektem ponad dwuletniej pracy w Zarządzie SSSE S.A. jest pozyskanie największego inwestora jakim jest Tanne Sp. z o.o. z Grupy Fabryki Mebli „FORTE”S.A. W latach 2016-2018 Zarząd Spółki udzielił aż 52 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze Strefy. W tym czasie przekroczony został również próg 3,5 miliardów zł poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz utworzonych 10 tysięcy miejsc pracy.

Leszek Dec jest prelegentem w wydarzeniu VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Mirosław Gornowicz Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM
Marcin Bogdański Marcin Bogdański
Ekspert, ekonomista
Rafał Warżała Rafał Warżała
Ekspert, ekonomista
Wojciech Śmieszek Wojciech Śmieszek
Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wojciech Dereszewski Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
Tomasz Woszczyk Tomasz Woszczyk
Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych
Rafał Radzymiński Rafał Radzymiński
Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury
Mirosław Odziemczyk Mirosław Odziemczyk
Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
Mirosław Hiszpański Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Michał Bartoszewicz Michał Bartoszewicz
Wydawca MADE IN Warmia & Mazury
Leszek Dec Leszek Dec
Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Grzegorz Brenk Grzegorz Brenk
Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions
Anna Sapieha Anna Sapieha
Ekspert Public Relations
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Ekspert marketingu terytorialnego

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska