Unia Europejska invest in

Mirosław Odziemczyk

Mirosław Odziemczyk

Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz kierunku zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Specjalista w zakresie marketingu terytorialnego. Współautor projektów dotyczących standaryzacji obsługi inwestorów w samorządzie, tworzenia regionalnego systemu wsparcia biznesu, wsparcia działań studyjno-koncepcyjnych w przygotowaniu terenów inwestycyjnych, analiz atrakcyjności inwestycyjnej regionów oraz budowania narzędzi marketingowych promujących ofertę inwestycyjną gminy. Autor projektu „Wzorcowa witryna internetowa gminy przeznaczona dla inwestorów”. Odpowiedzialny za koordynację współpracy pomiędzy PAIH SA i SSE w zakresie przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej oraz monitoring zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref. Autor oraz uczestnik ponad dwustu szkoleń i konferencji dla przedstawicieli samorządu regionalnego, Specjalnych Stref Ekonomicznych i przedsiębiorców.

Mirosław Odziemczyk jest prelegentem w wydarzeniu VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Mirosław Gornowicz Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM
Marcin Bogdański Marcin Bogdański
Ekspert, ekonomista
Rafał Warżała Rafał Warżała
Ekspert, ekonomista
Wojciech Śmieszek Wojciech Śmieszek
Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wojciech Dereszewski Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
Tomasz Woszczyk Tomasz Woszczyk
Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych
Rafał Radzymiński Rafał Radzymiński
Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury
Mirosław Odziemczyk Mirosław Odziemczyk
Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
Mirosław Hiszpański Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Michał Bartoszewicz Michał Bartoszewicz
Wydawca MADE IN Warmia & Mazury
Leszek Dec Leszek Dec
Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Grzegorz Brenk Grzegorz Brenk
Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions
Anna Sapieha Anna Sapieha
Ekspert Public Relations
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Ekspert marketingu terytorialnego

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska