Unia Europejska invest in

Tomasz Woszczyk

Tomasz Woszczyk

Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych

mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Poznańskiej. Koordynator powiązania kooperacyjnego PROBIOCLUSTER – w efekcie czego powstał Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku. Wieloletni zarządzający spółkami prawa handlowego oraz członek rad nadzorczych. Specjalista w zakresie organizowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej – rozwijał współpracę na rynkach azjatyckich – Japonii oraz krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji. Założyciel firmy Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. (2011). Realizator projektów badawczo-rozwojowych (m.in. GEKON/NCBR), zaś obecnie – konsultant ds. rekultywacji wód gruntowych i powierzchniowych oraz wdrożeń nowych technologii w tej dziedzinie.

Tomasz Woszczyk jest prelegentem w wydarzeniu VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VIII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Mirosław Gornowicz Mirosław Gornowicz
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesor UWM
Marcin Bogdański Marcin Bogdański
Ekspert, ekonomista
Rafał Warżała Rafał Warżała
Ekspert, ekonomista
Wojciech Śmieszek Wojciech Śmieszek
Prezesa Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wojciech Dereszewski Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
Tomasz Woszczyk Tomasz Woszczyk
Specjalista ds. ochrony wód powierzchniowych
Rafał Radzymiński Rafał Radzymiński
Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu MADE IN Warmia & Mazury
Mirosław Odziemczyk Mirosław Odziemczyk
Pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
Mirosław Hiszpański Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Michał Bartoszewicz Michał Bartoszewicz
Wydawca MADE IN Warmia & Mazury
Leszek Dec Leszek Dec
Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Grzegorz Brenk Grzegorz Brenk
Prezes Advanced Phosphorus Removal Solutions
Anna Sapieha Anna Sapieha
Ekspert Public Relations
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Ekspert marketingu terytorialnego

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska