To już dziesiąta edycja konkursu PRO Warmia i Mazury.

Konkurs PRO Warmia i Mazury kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry oraz instytucje podległe samorządom.

Zobacz aktualny regulamin konkursu.

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z zakresu promocji, które realizowane są w naszym Regionie.

Do konkursu można zgłaszać projekty promocyjne w dwóch kategoriach:
• promocja ogólna
• promocja gospodarcza

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 10 maja 2022.
Jury w każdej z kategorii przyzna jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie.

Laureatów konkursu poznamy podczas Gali jedenastej edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w październiku w Ełku.