Główną ideą organizowanego już po raz 11 przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu jest upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez samorządy regionu oraz instytucje podległe samorządom, które swoją pracą budują pozytywny wizerunek naszego regionu.

W konkursie PRO Warmia i Mazury nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne z województwa warmińsko-mazurskiego, instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Jeśli organizowaliście w ubiegłym roku projekt, z którego jesteście dumni zgłoście go do Konkurs!

Nasz konkurs ma dwie kategorie:
promocja ogólna – do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,
promocja gospodarcza – do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa, powiatu, gminy, miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Zgłoszenie projektów do Konkursu wymaga wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną e-formularza zgłoszenia na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Konkurs PRO” oraz prezentacji w formie elevator pitch – link do prezentacji należy podać w e-formularzu.

(!) WażneFormularz Zgłoszenia i prezentację w formie elevator pitch należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://festiwal.warmia.mazury.pl/zgloszenie-do-konkursu/ w terminie do dnia 31 marca 2023 roku włącznie (decyduje data wpływu).

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami etc.

Laureaci konkursu zarówno otrzymujący nagrodę główną jak i wyróżnieni odbierają na uroczystej Gali kończącej 1 dzień Festiwalu promocji Gospodarczej Warmii i Mazur statuetki, dyplomy oraz do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wyprodukowany na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego minireportaż z ich udziałem.

Linki do miejsca z minireportażami o projektach nagrodzonych w ubiegłym roku:

minireportaż o projekcie Czysta Giżycka

minireportaż o projekcie Ełk 4.0 Startup Heroes

minireportaż o projekcie Active Festival Olecko

minireportaż o projekcie Akademia Biznesu UWM

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia Konkursu znajdują się na:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16466/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-konkursu-pro-warmia-i-mazury-2022-oraz-ogloszenia-konkursu.html

Uchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” dostępna jest na:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16467/uchwala-w-sprawie-powolania-jury-konkursu-pro-warmia-i-mazury-2022.html