Warunkiem zgłoszenia projektu do X edycji konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia oraz przygotowanie i przesłanie prezentacji w formie „elevator pitch”.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uwaga!

  1. Dla każdego zgłaszanego projektu należy wypełnić osobny e-formularz oraz należy przesłać oświadczenie/a i zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Ostateczny termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń mija 10 maja 2022 r.
  3. Formularz zgłoszenia należy wypełnić poprzez stronę www.festiwal.warmia.mazury.pl.
  4. Ewentualne dodatkowe materiały należy przesłać na adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl oraz do wiadomości na adres PROWiM.konkurs@warmia.mazury.pl wpisując w temacie wiadomości: dodatkowe materiały „Konkurs PRO WARMIA i MAZURY 2021” lub pocztą na adres podany w Regulaminie konkursu.

Proszę zaznaczyć kategorię, do której projekt jest zgłaszany

wybierz datę, jeśli projekt został zakończony

podpisany skan w formacie pdf, maksymalna wielkość 7mb

podpisany skan w formacie pdf, maksymalna wielkość 7mb

Submitting...