To będzie 9 edycja konkursu, zapraszamy do udziału.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

  • Promocja ogólna do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne.
  • Promocja gospodarcza do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa/powiatu/gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Nabór zgłoszeń do 9 edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca.

Zgłoszenia projektów do konkursu PRO Warmia i Mazury 2020 należy dokonać wypełniając e-formularz:

https://festiwalpromocji.pl/formularz-konkursowy/ 

Konkurs PRO Warmia i Mazury to inicjatywa samorządu województwa, w której nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne z województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry).

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z zakresu promocji, które były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Główną ideą Konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Chcemy inspirować do działania a także upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur. Jesteśmy przekonani, że prezentowanie najlepszych projektów marketingowych, realizowanych na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur, będzie miało istotny wpływ na poprawę wizerunku naszego regionu.