W 2019 roku odbyła się ósma edycja konkursu.

Konkurs PRO Warmia i Mazury to konkurs, w którym nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim także wziąć udział instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Projekty można było zgłaszać do dwóch kategoriach – promocja ogólna i promocja gospodarcza. Do konkursu zgłoszonych zostało 17 projektów.

W kategorii gospodarczej nagrodę główną otrzymał projekt „Osiedle Dębno – zamieszkaj z nami w Kurzętniku” zrealizowany przez Urząd Gminy Kurzętnik. Jury konkursu doceniło strategiczne podejście, długofalowość i twarde rezultaty, którymi poza wzrostem atrakcyjności gospodarczej gminy są sprowadzenie do gminy pracowników, menadżerów i inwestorów.
Laureatem w kategorii ogólnej został projekt „Gołdap Mazurski Zdrój. Regeneracja Przyrodą” Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap – projekt pragmatycznie koresponduje z charakterem regionu, wykorzystuje jego naturalny potencjał, wpisuje się w trendy eko z poszanowaniem zasobów naturalnych, co sprawia, że nasz region jest jeszcze bardziej atrakcyjny turystycznie. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii przyznano Miastu Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festiwal 2019 – VI Edycja”, który jest największym wydarzeniem muzyczno-kulturalno-rozrywkowym w regionie bardzo wysoko ocenianym przez mieszkańców Warmii i Mazur i licznych turystów z Polski i z zagranicy. Ten największy na Warmii i Mazurach Festiwal muzyczny ma niewątpliwie wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej naszego Regionu.

Gratulujemy Laureatom! – Dzięki Państwa zaangażowaniu region Warmii i Mazur może się pięknie rozwijać zarówno dla mieszkańców, jak inwestorów.