Znamy już i przedstawiamy Państwu zwycięzców tegorocznej X już edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury. Od samego początku wiodącą ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej.

Wierzymy, że prezentując i promując najlepsze projekty promocyjne realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur wpływamy na poprawę wizerunku i atrakcyjności naszego regionu.

Do jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu zgłoszonych zostało 19 projektów, w tym 12 w kategorii promocja ogólna oraz 6 w kategorii promocja gospodarcza.  

Laureaci PRO Warmia i Mazury 2021:

Nagroda główna w kategorii promocja ogólna – „Czysta Giżycka”

Projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Giżycko, który we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku rozpoczął kampanię zachęcającą do picia wody kranowej z hasłem przewodnim „Czysta Giżycka”. Celem kampanii jest poszerzanie świadomości turystów i mieszkańców w kwestii racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, zmniejszenie produkcji plastiku i przekonanie, że „kranówka” może być pyszna i zdrowa.

Nagroda główna w kategorii promocja gospodarcza – „Projekt Ełk 4.0 / Startup Heroes”

Projekt zgłoszony przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Kampania informacyjna na temat działań podejmowanych przez PNT w Ełku w zakresie stworzenia ełckiego systemu startupowego oraz projektów realizowanych w PNT, mających na celu inkubowanie innowacyjnych pomysłów. Celem projektu było zrzeszenie wszystkich zainteresowanych prowadzeniem innowacyjnego biznesu mieszkańców Ełku i województwa warmińsko-mazurskiego w celu wymiany informacji, doświadczeń oraz przygotowanie ich do pozyskania funduszy na rozwój w ramach działań organizowanych przez PNT w Ełku.

Wyróżnienie w kategorii promocja ogólna – „Active Festival Olecko”

Projekt zgłoszony przez Gminę Olecko, którego celem jest promowanie atutów przyrodniczych i turystycznych Olecka, a także idei świadomego, uważnego i zdrowego życia.

W ramach wydarzenia ma miejsce wiele działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w które zaangażowana jest przede wszystkim lokalna społeczność.

Wyróżnienie w kategorii promocja gospodarcza – „Akademia Biznesu UWM”

Wyjątkowy w skali kraju projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który przygotowuje studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i osiągania sukcesów w biznesie. Studenci otrzymują w Akademii Biznesu nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale mają również bezpośredni kontakt z mentorami – praktykami biznesu z regionu i ze świata. Rozwijają w swoje biznesowe pomysły i zwiększają szanse na międzynarodowy sukces.

Nagrodami w konkursie są dyplom i statuetka, którą ufundował Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe w Działdowie, minireportaż o projekcie wyprodukowany na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kampania promocyjna w Google i Social Mediach.   

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że dołączyli do grona laureatów naszego Konkursu!