Unia Europejska invest in

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Burmistrz Mikołajek 

Burmistrz Mikołajek nieprzerwanie od 2001 roku, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Aktywny działacz społeczny, członek różnych organizacji i stowarzyszeń, w tym samorządowych. Miłośnik sportów motorowych. Od 2006 roku bezpośrednio zaangażowany w organizację Rajdu Polski, największej sportowej imprezy samochodowej w Polsce (zaliczanej do klasyfikacji WRC) i jednocześnie drugiej, obok pucharu świata w piłce plażowej, imprezy rangi światowej w naszym regionie. Inicjator współpracy partnerskiej między samorządami obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz przygotowania wspólnej strategii rozwoju, która już zaowocowała przygotowaniem kilku uznanych za kluczowe dla Warmii i Mazur przedsięwzięć infrastrukturalnych, społeczno-gospodarczych o charakterze sieciowym. Od 2014 roku przewodniczący zarządu stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które skupia 12 gmin i 3 powiaty. Stowarzyszenie obecnie zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów dotyczących m.in. promocji gospodarczej Mazur, przebudowy infrastruktury nabrzeży i kanałów oraz pętli rowerowej wokół całego Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, e-administracji, gospodarki wodno-ściekowej i edukacji.

Piotr Jakubowski jest prelegentem w wydarzeniu VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Stanisław Kasprzak Stanisław Kasprzak
Przedsiębiorca
Sławomir Ciszewski Sławomir Ciszewski
Dyrektor Portu Śródlądowego w Iławie
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu
Piotr Jakubowski Piotr Jakubowski
Burmistrz Mikołajek 
Piotr Burczyk Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Piotr Ambroziak Piotr Ambroziak
Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Iławie
Otolia Siemieniec Otolia Siemieniec
Burmistrz Mrągowa
Marek Nowogrodzki Marek Nowogrodzki
Prezes Zarządu Mebelplastu S.A. 
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Łukasz Goździor Łukasz Goździor
Dyrektor Fundacji Marka dla Polski  
Justyna Szostek Justyna Szostek
Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Jarosław Górski Jarosław Górski
Członek zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place
Artur Bartoszewicz Artur Bartoszewicz
Doktor nauk ekonomicznych
Bronisław Bronisław
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Agata Mężyńska Agata Mężyńska
Ekspert w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place 

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska