Unia Europejska invest in

Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz

Doktor nauk ekonomicznych

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju Szkoły Głównej Handlowej, gdzie przygotował rozprawę doktorską. Od 2012 r. jest doktorem nauk ekonomicznych. Ekspert w takich obszarach jak m.in. planowanie i programowanie wieloletnie w standardach UE oraz metodyka rajowa; rozwój regionalny i rozwój miast; analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy UE; finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego towarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej, od ponad 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na lata 2007-2013. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń. Przeprowadził ponad 16 tys. godzin wykładowych. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane
z funduszy UE z listy krajowej Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Sporządził ponad 60 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Artur Bartoszewicz jest prelegentem w wydarzeniu VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Stanisław Kasprzak Stanisław Kasprzak
Przedsiębiorca
Sławomir Ciszewski Sławomir Ciszewski
Dyrektor Portu Śródlądowego w Iławie
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu
Piotr Jakubowski Piotr Jakubowski
Burmistrz Mikołajek 
Piotr Burczyk Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Piotr Ambroziak Piotr Ambroziak
Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Iławie
Otolia Siemieniec Otolia Siemieniec
Burmistrz Mrągowa
Marek Nowogrodzki Marek Nowogrodzki
Prezes Zarządu Mebelplastu S.A. 
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Łukasz Goździor Łukasz Goździor
Dyrektor Fundacji Marka dla Polski  
Justyna Szostek Justyna Szostek
Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Jarosław Górski Jarosław Górski
Członek zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place
Artur Bartoszewicz Artur Bartoszewicz
Doktor nauk ekonomicznych
Bronisław Bronisław
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Agata Mężyńska Agata Mężyńska
Ekspert w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place 

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska