Unia Europejska invest in

Agata Mężyńska

Agata Mężyńska

Ekspert w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

Członek zespołu w projekcie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, gdzie czuwa nad pracami badawczymi i tworzeniem podręcznika dla gmin. Pracowała m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych i Polskiej Organizacji Turystycznej. Doradza w Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu. Stypendystka Marshall Memorial Fellowship. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Pochodzi z Olsztyna.

Agata Mężyńska jest prelegentem w wydarzeniu VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Stanisław Kasprzak Stanisław Kasprzak
Przedsiębiorca
Sławomir Ciszewski Sławomir Ciszewski
Dyrektor Portu Śródlądowego w Iławie
Robert Stępowski Robert Stępowski
Ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu
Piotr Jakubowski Piotr Jakubowski
Burmistrz Mikołajek 
Piotr Burczyk Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Piotr Ambroziak Piotr Ambroziak
Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Iławie
Otolia Siemieniec Otolia Siemieniec
Burmistrz Mrągowa
Marek Nowogrodzki Marek Nowogrodzki
Prezes Zarządu Mebelplastu S.A. 
Marcin Piwowarczyk Marcin Piwowarczyk
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
Łukasz Goździor Łukasz Goździor
Dyrektor Fundacji Marka dla Polski  
Justyna Szostek Justyna Szostek
Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Jarosław Górski Jarosław Górski
Członek zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place
Artur Bartoszewicz Artur Bartoszewicz
Doktor nauk ekonomicznych
Bronisław Bronisław
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Agata Mężyńska Agata Mężyńska
Ekspert w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Adam Mikołajczyk Adam Mikołajczyk
Prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place 

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska