ZETO Software to połączenie ponad pięćdziesięcioletniej tradycji i doświadczenia z młodą, ambitną kadrą oraz potrzebą ciągłego rozwoju. W 70. XX wieku był jednymi z pionierów IT w Polsce. Dzisiaj dzięki konsekwencji w realizacji strategii rozwoju własnych kompetencji i produktów jest znaczącym podmiotem na rynku dostawców oprogramowania. Posiada niepodważalne kompetencje w zakresie rozwiązań dla administracji publicznej, rolnictwa, energetyki i medycyny. Zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, a także: udostępnianiem usług w modelu SaaS, doradztwem w zakresie IT, szkoleniami oraz audytem informatycznym. W odpowiedzi na potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego, obywateli i przedsiębiorców ZETO stworzyło kompleksowy pakiet rozwiązań IT – ZETO:GOV składający się z następujących systemów: Respons – system wspomagający realizacje zadań publicznych, Publico – nowoczesna platforma e-usług, Utilo – system do zarządzania licencjami i uprawnieniami, Edicta – elektroniczny system obsługi dokumentów. Systemy pakietu ZETO:GOV są w pełni zintegrowane z systemami służącymi do prowadzenia dialogu społecznego jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i NGO-sami.