Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu nie jest tylko placówką kultury w tradycyjnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. CSE „Światowid” to wojewódzka, samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg,

a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Instytucja funkcjonując od roku 1962 r. przekształciła się na przestrzeni lat z jednostki miejskiej w wojewódzką i o zasięgu międzynarodowym. CSE realizuje zadania wojewódzkie z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej i informacji – w tym działalności medialnej – a także promocji regionu. W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu”. Dzięki inwestycji opiewającej na kwotę 26 mln zł obiekt jest nowoczesny, wyposażony w najnowsze technologie (w tym OZE) oraz w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważną częścią działalności CSE „Światowid” jest Regionalna Pracownia Digitalizacji, będąca jednym z pierwszych na Warmii i Mazurach ośrodkiem zajmującym się skanowaniem 3D i digitalizacją oraz cyfrowym przetwarzaniem posiadanych zasobów. Od 2021 r. przy Pracowni funkcjonuje Centrum Edukacji Regionalnej z nowocześnie wyposażoną salą multimedialną do organizacji stacjonarnych zajęć z ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas zajęć młodzież może poznawać dziedzictwo regionu przy wykorzystywaniu VR i AR.