Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Gaming, wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, wirtualna rzeczywistość, konwenty informatyków, eventy technologiczne, konkursy IT, wsparcie festiwali młodych naukowców, to tylko niektóre działania promujące nowe technologie na Warmii i Mazurach realizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mając na uwadze, że to mieszkańcy regionu są jego przyszłością, Samorząd stawia na rozwój ich kompetencji cyfrowych poprzez szereg inicjatyw, t.j. konkursy programistyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty z programowania i wykorzystania dronów, zarówno w edukacji, ratownictwie jak i przemyśle. Ponadto, poprzez organizację eventów technologicznych skierowanych do specjalistów IT pracujących w administracji publicznej, podnosi kompetencje zawodowe pracowników. Promocja technologii cyfrowej pokazuje je jako zagadnienie horyzontalne, determinujące rozwój regionu w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. O tym wszystkim można dowiedzieć się w „Cyfrowym Zakątku” dostępnym podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.