Już za tydzień spotkamy się w Kromerowie na X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Festiwalu organizowanego od 2011 roku jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W 2020 roku w związku z globalną pandemią zmuszeni byliśmy zrezygnować z organizacji wydarzenia. W tym roku, mimo nadal trwającej pandemii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności spotykamy się z Państwem, co bardzo nas cieszy.

Celem Festiwalu jest budowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami naukowymi, przedsiębiorcami i dziennikarzami. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Każda z dotychczasowych edycji Festiwalu pozwalała nam dostrzec szerszą perspektywę, wyjść ze schematu, dostrzec wspólny cel i w sposób konsekwentny, zgodnie do niego zmierzać. Jaki jest tego efekt na dziś? Zaczęliśmy zmieniać sposób w jaki w kraju, ale także poza nim postrzegane jest nasze województwo. Warmia i Mazury to już nie miejsce na weekendowy wypad, czy urlop. Warmia i Mazury to doskonałe miejsce do życia, pozwalające na osiągnięcie idealnego work-life balansu. Tym samym to doskonałe miejsce by zainwestować swój kapitał, realizować marzenia i odnieść sukces, a przy tym nie zatracić możliwości i umiejętności cieszenia się pięknem otoczenia, czasem z rodziną i przyjaciółmi.

Tegoroczny Festiwal powstaje we współpracy z Powiatem Olsztyńskim.