Pierwszy dzień jubileuszowego X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur już za nami.

Festiwal to wydarzenie inspirujące do rozwijania kontaktów i dobrych praktyk współpracy między samorządem, instytucjami otoczenia biznesu i biznesem. I tym razem pojawiły się nowe inspiracje na najbliższą przyszłość. 

Warmia i Mazury są jednym z regionów w Polsce wykazujących się wysoką dynamiką rozwoju, a co za tym idzie, potrzebują nowoczesnych i skutecznych rozwiązań – również promocyjnych. To właśnie dlatego samorząd regionu po raz kolejny zaprosił na Festiwal specjalistów zajmujących się marketingiem w gminach, miastach i powiatach, ludzi biznesu, kultury, nauki oraz trzeciego sektora. Pierwszy dzień to spotkania z gospodarzami Festiwalu, prelekcje, dwa panele dyskusyjne i dwie prezentacje dobrych praktyk, w tym jedna w formie wizyty studyjnej. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa na początku spotkania podkreślił zmiany, jakie dokonały się w regionie i jego postrzeganiu w ostatnich latach. Podkreślił także aspiracje, z jakimi województwo wchodzi w nową perspektywę Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaczęliśmy zmieniać sposób, w jaki w kraju, ale także poza nim, postrzegane jest nasze województwo. Warmia i Mazury to już nie tylko miejsce na weekendowy wypad czy urlop. Warmia i Mazury to doskonała przestrzeń do funkcjonowania, pozwalająca na osiągnięcie idealnej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, tzw. work-life balance. Tym samym to znakomite miejsce, by zainwestować swój kapitał, realizować marzenia i odnieść sukces, a przy tym nie zatracić możliwości i umiejętności cieszenia się pięknem otoczenia, czasem z rodziną i przyjaciółmi.

            Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Starosta olsztyński, Andrzej Abako, zwrócił uwagę na lokalny potencjał, który lokalny samorząd wykorzystuje wraz z biznesowymi partnerami, również do promocji regionu. Przykładem może być projekt Szlaku Świętej Warmii, który łączy lokalną historię z możliwościami rozwoju turystyki, w który dziś zaangażowane są aż 33 samorządy subregionu warmińskiego.

W trakcie paneli goście Festiwalu wymieniali doświadczenia i pomysły dotyczące budowy marki regionu. Dyskutowali na temat możliwości współpracy oraz dobrych praktyk w tworzeniu sieci między sektorami publicznymi. Temat  “Dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury?” był pretekstem do rozmowy o możliwościach wspólnego budowania pozytywnego wizerunku regionalnego biznesu. Podobnie w czasie dyskusji o relacjach między kulturą i biznesem paneliści przedstawili mapę problemów i szans partnerstwa między artystami, instytucjami kultury, biznesem i samorządem. 

Prezentacja dobrych praktyk „Obwodnicą do sukcesu” pozwoliła uczestnikom poznać przesłanki determinujące decyzje inwestorów o wyborze lokalizacji ich firm.

Pierwszy dzień zakończyła Gala Festiwalu podczas której ogłoszone zostały wyniki konkursu PRO Warmia i Mazury. W kategorii promocja ogólna wyróżnienie otrzymało Starostwo Powiatowe w Olsztynie za projekt „Szlak Świętej Warmii”, nagrodę główną otrzymała Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie za musical „Warmińska opowieść wigilijna – Pora Jeziora”. W kategorii promocja gospodarcza wyróżniony został projekt „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, natomiast nagroda główna przyznana została Miastu i Gminie Lidzbark za projekt „Akcja #Złom Na Wagę Życia”.

 

Organizatorzy:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiat Olsztyński