Oczywiście! Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to z kolei świetna okazja do rozmowy o tym, jak takie przekonanie czynić popularnym.

W Mrągowie spotkali się m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. O tym, że pozytywny wizerunek to cenny kapitał Warmii i Mazur i zawsze warto wymienić doświadczenia nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego na spotkanie przygotowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo przybyli liczni goście. Chcieli dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej budować i promować potencjał swojego regionu. — To wydarzenie jest świetną przestrzenią do budowy relacji oraz wymiany doświadczeń i poglądów między specjalistami zajmującymi się promocją gmin, miast, powiatów i regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu — mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Stawiając na czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, dążymy do zachowania harmonii między rozwojem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Mamy trzy inteligentne specjalizacje, jednakże wciąż szukamy nowych kierunków rozwoju. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest bardzo dobrym narzędziem do tych poszukiwań. Tak jak Festiwal jest świetną okazją do namysłu nad potencjałem regionu, tak Mrągowo jest dobrym miejscem dla Festiwalu, bo… — Mrągowo to Miasto Festiwali. Mamy bardzo dobre zaplecze do organizacji tego typu wydarzeń — zapewniał burmistrz Stanisław Bułajewski.

W czasie mrągowskiego spotkania dużo mówiło się o edukacji. Dr Tomasz Wierzejski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poprowadził panel dyskusyjny dotyczący wykształconych kadr, stawiając przewrotne pytanie o to, czy przynoszą one gminom zysk czy stratę. To nie był zresztą jedyny element w programie poświęcony kapitałowi ludzkiemu, bo o takich zagadnieniach mówiły także m.in. Barbara Bąkowska i Agnieszka Pietrowicz. Stanisław Bułajewski moderował z kolei panel dotyczący edukacji dostosowanej do wymagań rynku pracy.

Podsumowaniem pierwszego dnia Festiwalu było wręczenie podczas Gali Festiwalu nagród w konkursie PRO Warmia i Mazury 2019 za najlepsze projekty promocyjne. Jury szukało tych przedsięwzięć, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. W kategorii promocja ogólna główną nagrodę otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap za projekt „Gołdap — Mazurski Zdrój. Regeneracja przyrodą”, a wyróżnienie trafiło do miasta Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festival — VI edycja”. Gminie Kurzętnik za projekt „Osiedle Dębno — zamieszkaj z nami w Kurzętniku” przyznano główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza.

Na Festiwalu spotkali się w jednym miejscu ci, którzy w naszym województwie inwestują (przedsiębiorcy), ci, którzy te inwestycje wspierają (samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i specjaliści z zakresu promocji) i ci, którzy do nich przygotowują merytorycznie (eksperci, przedstawiciele instytucji naukowych). I wygląda na to, że wszyscy, co powinno cieszyć, mają jeszcze sporo do zrobienia, bo dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że wypracowanie skutecznej strategii promocji województwa stanowi prawdziwe wyzwanie.
Po pierwszym dniu, kiedy uwaga uczestników skupiona była na problematyce kapitału ludzkiego jako źródła przewagi konkurencyjnej, przyszedł czas na warsztaty. Choć nie opadły jeszcze emocje po dniu pełnym prelekcji, paneli dyskusyjnych i prezentacji dobrych praktyk, w piątek uczestnicy Festiwalu ponownie wzięli się do pracy. Szkolenia prowadzone przez specjalistów to świetny sposób na to, by rozwinąć swoje kompetencje niezbędne do tworzenia sprzyjającej atmosfery dla inwestycji w regionie. Jak wynika z opinii uczestników Festiwalu, którzy zdecydowali się skorzystać z wiedzy ekspertów, wiele poruszanych podczas warsztatów zagadnień przyda im się w codziennej pracy.
Nic dziwnego, bo tematy warsztatów zostały dostosowane do wyzwań, jakie stawia przed samorządowcami i przedsiębiorcami rozwój nie tylko województwa, ale i technologii.
Warsztaty partnerstwa publiczno-prywatnego poprowadził Tomasz Korczyński. Uczestnicy warsztatów skorzystali z jego wieloletniego doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych.
Warsztaty prowadzone przez Roberta Stępowskiego to z kolei okazja do tego, by dowiedzieć się, jak wykorzystywać social media i promocję marki dla potrzeb nowoczesnego samorządu. A ponieważ jest on jednym z najbardziej znanych w Polsce ekspertów marketingu politycznego i marketingu terytorialnego, to jego dobrych rad z uwagą słuchali m.in. specjaliści do spraw promocji z różnych miejsc naszego województwa. Warsztaty obejmowały również część praktyczną co szczególnie docenili uczestnicy.
Jeszcze na Festiwalu uczestnicy zdążyli podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Wiele osób podkreśla, że z przyjemnością weźmie udział w kolejnej, jubileuszowej, edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Zatem – do zobaczenia za rok!