Unia Europejska invest in

Wioleta Witczak-Smolnik

Wioleta Witczak-Smolnik

Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji PAIiIZ SA

Doświadczony ekspert z kilkunastoletnią praktyką zawodową w dziedzinie komunikacji i public relations zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Była m.in. rzecznikiem prasowym w czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej z ramienia Ministerstwa Gospodarki i wykładowcą Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Trener medialny i wewnętrzny. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. budowy i poprawy wizerunku, tworzenia i realizacji strategii komunikacyjnych, a także zasad współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy komunikacji wewnętrznej. Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Była także doradcą i konsultantem w biurze komunikacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA/ESOC w Darmstadt. Tworzyła liczne strategie PR i konsultowała projekty wizerunkowe zarówno dla instytucji, jak i firm prywatnych w kraju i za granicą. Posiada ugruntowaną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu promocji i utrwalone relacje z mediami w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Ukończyła London School of Public Relations oraz Uniwersytet Śląski.

Wioleta Witczak-Smolnik jest prelegentem w wydarzeniu VI Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VI Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Radosław Zawadzki Radosław Zawadzki
Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Jasionowski Piotr Jasionowski
Prezes Zarządu Ostróda Yacht
Piotr Burczyk Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Paweł Harajda Paweł Harajda
Członek zarządu Stowarzyszenia OLCAMP
Norbert Kaczan Norbert Kaczan
Dziennikarz 
Michał Młotek Michał Młotek
Starszy specjalista ds. promocji w Porcie Śródlądowym w Iławie
Marek Jarmołowicz Marek Jarmołowicz
Redaktor Naczelny Telewizji Kopernik 
Łukasz Goździor Łukasz Goździor
Dyrektor Fundacji "Marka dla Polski"
Krzysztof Mikunda Krzysztof Mikunda
Agencja Reklamowa MATRIX
Juliusz Mićko Juliusz Mićko
Współwłaściciel Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR 
Wioleta Witczak-Smolnik Wioleta Witczak-Smolnik
Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji PAIiIZ SA
Rafał Warżała Rafał Warżała
Doktor nauk ekonomicznych
Jacek Poniedziałek Jacek Poniedziałek
Doktor nauk humanistycznych
Wojciech Dziemianowicz Wojciech Dziemianowicz
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Doktor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
Czesław Najmowicz Czesław Najmowicz
Burmistrz Ostródy
Bartosz Baca Bartosz Baca
Założyciel i Partner BBSG, ekspert Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego
Agnieszka Kołaczek Agnieszka Kołaczek
Kierowniki operacyjny polskiego oddziału Aviation Services Ireland

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska