Unia Europejska invest in

Piotr Jasionowski

Piotr Jasionowski

Prezes Zarządu Ostróda Yacht

Związany ze stocznią Ostróda Yacht od 1988 roku. Jego zawodowa kariera rozpoczęła się od praktyk na wydziale prefabrykacji K3 w Stoczni Gdańskiej oraz biurze projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Północnej w Gdańsku Zakład Produkcyjny w Ostródzie. W 1998 został Prezesem Zarządu „Ostróda Yacht” Sp. z o.o. – Grupa „Gdańska Stocznia Remontowa”, a od 2001 roku „Ostróda Yacht” Sp. z o.o. – Beneteau Group, Francja. Oprócz pracy zawodowej prowadzi aktywną działalność społeczną: jest współzałożycielem oraz członkiem Stowarzyszenia Przemysłu Jachtowego „Polskie Jachty”, wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – „POLBOAT” oraz European Boating Industry – Europejska Federacja Przemysłu Jachtowego z siedzibą w Brukseli. Od 2011 roku jest członkiem Rady Nadzorczej i Wiceprezesem International Council of Marine Industry Associations – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Jachtowego.

Piotr Jasionowski jest prelegentem w wydarzeniu VI Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

VI Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - pozostali prelegenci

Radosław Zawadzki Radosław Zawadzki
Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Jasionowski Piotr Jasionowski
Prezes Zarządu Ostróda Yacht
Piotr Burczyk Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Paweł Harajda Paweł Harajda
Członek zarządu Stowarzyszenia OLCAMP
Norbert Kaczan Norbert Kaczan
Dziennikarz 
Michał Młotek Michał Młotek
Starszy specjalista ds. promocji w Porcie Śródlądowym w Iławie
Marek Jarmołowicz Marek Jarmołowicz
Redaktor Naczelny Telewizji Kopernik 
Łukasz Goździor Łukasz Goździor
Dyrektor Fundacji "Marka dla Polski"
Krzysztof Mikunda Krzysztof Mikunda
Agencja Reklamowa MATRIX
Juliusz Mićko Juliusz Mićko
Współwłaściciel Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR 
Wioleta Witczak-Smolnik Wioleta Witczak-Smolnik
Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji PAIiIZ SA
Rafał Warżała Rafał Warżała
Doktor nauk ekonomicznych
Jacek Poniedziałek Jacek Poniedziałek
Doktor nauk humanistycznych
Wojciech Dziemianowicz Wojciech Dziemianowicz
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Wiesława Lizińska Wiesława Lizińska
Doktor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
Czesław Najmowicz Czesław Najmowicz
Burmistrz Ostródy
Bartosz Baca Bartosz Baca
Założyciel i Partner BBSG, ekspert Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego
Agnieszka Kołaczek Agnieszka Kołaczek
Kierowniki operacyjny polskiego oddziału Aviation Services Ireland

Newsletter

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Warmia Mazury Unia Europejska