Ukoronowaniem 1 dnia Festiwalu tradycyjnie była uroczysta gala, podczas której poznaliśmy wyniki konkurs „Pro Warmia Mazury 2018”

Ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa.

W siódmej edycji konkursu Jury przyznało:

wyróżnienie w kategorii promocja ogólna, które trafiło do Gminy Susz za projekt „Susz Triathlon 2018”, nagrodę główną w kategorii promocja ogólna, którą odebrało Miasta Giżycko za projekt „Operacja Boyen Giżycko 2018”;

w kategorii promocja gospodarcza Jury przyznało tylko nagrodę główną, którą otrzymała Gmina Ryn za projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”.