Za nami VIII edycja organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, która tym razem odbyła się w gminie Kurzętnik.


Do Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Wielkie Partęczyny bardzo licznie przybyli: przedstawiciele samorządów z całego województwa, instytucji otoczenia biznesu i samego biznesu. Pierwszy dzień Festiwalu otworzyły prelekcje specjalistów z zakresu ekonomii i marketingu miejsc Dr Marcin Bogdański z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówił o szansach na rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych, które generują wzrost gospodarczy w wielu wymiarach – wpływając na spadek bezrobocia, wzrost płac, jak i wzrost przychodów do budżetu. Z kolei dr Warżała przybliżył wynikające z nowelizacji przepisów zmiany dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Zmiany te dotyczą zachęt inwestycyjnych – zwolnień podatkowych, zachowania nabytych praw aż do 2026 roku oraz narzędzi pozwalających na stworzenie własnego planu rozwoju inwestycji.

Po uroczystym otwarciu Festiwalu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina, głos zabrał gospodarz gminy będącej partnerem Samorządu w organizacji tegorocznej edycji Festiwalu – Wójt Gminy Kurzętnik – Wojciech Dereszewski. Z entuzjazmem uczestników spotkały się prezentacje dobrych praktyk. Te punkty programu wydarzenia poprowadzili przedsiębiorcy. Bezkonkurencyjny duet Michał Bartoszewicz i Rafał Radzymiński – twórcy i wydawcy magazynu „MADE IN Warmia & Mazury” – inspirowali słuchaczy do tworzenia unikatowych marek bazujących na marce regionu. Wojciech Śmieszek, Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i współwłaściciel biura podróży „Szarpie Travel” opowiedział o swoim ponad 20-letnim doświadczeniu w rozwijaniu przedsiębiorstwa turystycznego.
Nowością Festiwalu w stosunku do wcześniejszych edycji były wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w Gminie Kurzętnik.

Ostatnim merytorycznym punktem programu – zaplanowanym pierwszego dnia Festiwalu – był panel dyskusyjny z udziałem naukowców, przedsiębiorców i ekspertów z instytucji otoczenia biznesu. Dyskutowali: Grzegorz Brenk – prezes zarządu Advanced Phosphorus Removal Solutions, Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik, dr hab. Mirosław Gornowicz – prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Mirosław Hiszpański – prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie i Mirosław Odziemczyk – pełnomocnik Zarządu PAIH ds. współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.
Panel prowadził jak zawsze dociekliwy Adam Mikołajczyk – międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, prezes Zarządu Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Ukoronowaniem dnia była uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniku konkurs „Pro Warmia Mazury 2018”. Ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa. Wyróżnienie w kategorii promocja ogólna otrzymała Gmina Susz za projekt „Susz Triathlon 2018”, nagrodę główną w tej kategorii odebrało Miasto Giżycko za projekt „Operacja Boyen Giżycko 2018”. W kategorii promocja gospodarcza Jury przyznało tylko nagrodę główną, którą otrzymała Gmina Ryn za projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”.

Drugiego dnia uczestnicy Festiwalu wzięli udział w warsztatach kompetencyjnych. Podczas pierwszego warsztatu Adam Mikołajczyk podzielił się swoją wiedzą dotyczącą content marketingu i promowania marki regionu w mediach społecznościowych, a uczestnicy zaprojektowali kampanie promocyjne adresowane do turystów, inwestorów oraz potencjalnych mieszkańców, profilując odpowiednio komunikaty. Prowadząca drugi warsztat Anna Sapieha – wieloletnia dziennikarka i specjalistka od public relations, zaś dziś ekspert ds. promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przybliżyła uczestnikom zasady budowania strategii marketingu terytorialnego w skali miasta, gminy i regionu, pozwalające skutecznie pozyskać turystów i inwestorów.

W opinii uczestników VIII edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur była sukcesem. Zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu, jak i przedsiębiorcy podkreślali bardzo wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.