W poniedziałek 16 lipca 2018 roku ruszył nabór projektów do tegorocznej edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2018.

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.) Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.).

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z zakresu promocji. Główną ideą Konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizator chce upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur oraz prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Do konkursu można zgłaszać projekty promocyjne w dwóch kategoriach:
• promocja ogólna
• promocja gospodarcza
W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna oraz wyróżnienie.
W konkursie mogą brać udział te projekty promocyjne, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 października 2017 roku a 16 sierpnia 2018 roku oraz które zostały przygotowane przez lub na zlecenie uczestnika konkursu.

Szczegóły – wraz z regulaminem konkursu i formularzem zgłoszeniowym – można znaleźć w zakładce Konkurs PRO Warmia i Mazury (kliknij TUTAJ).

Laureatów tegorocznej siódmej edycji konkursu poznamy 13 września 2018 roku, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury.