I to już ostatnia odsłona Laureata tegorocznej 11. edycji konkursu PRO Warmia i Mazury.

W kategorii promocja ogólna – wyróżniony został projekt: „Kampania Zdrowe L@to” Powiatu Ostródzkiego.

Jury zwróciło uwagę i pozytywnie oceniło przyjęty cel akcji, którym było dotarcie do jak największej liczby odbiorców (mieszkańców oraz osób odwiedzających powiat ostródzki) i zwiększenie ich świadomości nt.: profilaktyki prozdrowotnej, aktywności fizycznej, zdrowego trybu odżywiania się, zbiórki żywności, zachowania bezpieczeństwa, ekologii.

W 2017 po raz pierwszy Starostwo Powiatowe w Ostródzie podjęło się realizacji „Kampanii Zdrowe L@to” i kontynuuje je corocznie. Działania promocyjne wspierały: lokalna Telewizja Mazury, media społecznościowe powiatu ostródzkiego (Facebook, YouTube, WWW), organizator informował o akcji poprzez plakaty, ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne rozdawane w formie nagród dla uczestników konkursów. Warte docenienia było również zainicjowanie integracji środowiska lokalnego producentów i rękodzielników, mieszkańców Ostródy oraz popularyzacja wśród uczestników wydarzenia działań powiatowych służb, jednostek organizacyjnych.

W projekcie zostały przedstawione i upowszechnione przykłady oraz dobre praktyki komunikacji marketingowej, które zrealizowane zostały na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

Nabór projektów do kolejna 12 edycja Konkursu, rozpocznie się w na przełomie stycznia i lutego 2024 roku.

Zapraszamy samorządy lokalne i instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania projektów realizowanych 2023 roku, szczegóły będą dostępne na stronie: https://festiwal.warmia.mazury.pl/konkurs-pro/.