W 11. edycji konkursu PRO Warmia i Mazury – w kategorii promocja gospodarcza, wyróżnienie otrzymał projekt: „Punkt Obsługi Inwestora” zrealizowany przez Gminę Olsztynek – w ocenie Jury zgłoszony projekt realizuje istotne działania na rzecz promocji gospodarczej regionu.

Punkt Obsługi Inwestora w Olsztynku, jest rozwiązaniem opartym na partnerstwie między gminą, a osobami prywatnymi – właścicielami terenów inwestycyjnych. Dzięki niemu inwestorzy nie muszą na własną rękę poszukiwać i analizować dziesiątek hektarów terenów, poszukiwać ich właścicieli, ponieważ otrzymują informację o nich w jednym miejscu – w urzędzie, właściciele prywatnych gruntów, którzy chcieliby sprzedać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne nie muszą posiadać środków lub możliwości rozreklamowania swoich terenów oraz samodzielne docierać do inwestorów, a gmina (rozumiana jako organ, instytucja samorządowa), dzięki współpracy z właścicielami, tworzy imponującą bazę terenów inwestycyjnych, w odniesieniu do której może prowadzić działania zarówno promocyjne (np. ogłaszając tereny w dedykowanych bazach, jak np. baza PAiH), jak i inwestycyjne np. poprzez zaplanowanie kompleksowego uzbrojenia terenów. Korzyścią dla wszystkich odbiorców projektu, a także pośrednio dla mieszkańców gminy, jest pozyskany inwestor.

Kolejną 12 edycję Konkursu będzie realizowana w 2024. Zapraszamy samorządy lokalne i instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania projektów z 2023 roku. Nabór rozpocznie się w pierwszych tygodniach 2024 roku, szczegóły będą dostępne na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/konkurs-pro/.

W przyszłym tygodniu przedstawimy materiał o ostatnim – czwartym tegorocznym laureacie 11 edycji PRO Warmi i Mazury.