W 11. edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury nagrodę główną w kategorii promocja ogólna przyznano za projekt: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” Gminie Gołdap – Jury konkursu wysoko oceniło genezę i cele projektu, którymi są promocja regionu, kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej poprzez promowanie jedynego w swoim rodzaju produktu żywnościowego jakim jest kartacz, charakterystyczny dla regionu Mazur Garbatych i pogranicza.

Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” to wydarzenie cykliczne (w przyszłym roku 2024 planowana jest jubileuszowa – 25 edycji), które na stałe wpisało się w gołdapski kalendarz wydarzeń oraz koloryt kulturowy województwa warmińsko-mazurskiego. Do Gołdapi zjeżdżają tłumy turystów z całej Polski i z zagranicy. „Kartaczewo” umilają m.in. występy artystyczne, konkursy kulinarne oraz rywalizacja w jedzeniu kartaczy. Festiwalowi towarzyszy kiermasz tradycyjnej żywności i rękodzieła przygotowanego przez mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich i przyjezdnych wystawców – co pozytywnie wpływa na integrację regionu i silnie oddziałuje na wysokie rezultaty promocyjne wydarzenia zarówno poprzez mieszkańców jak i gości wydarzenia.

Celem zauważenia tych unikanych projektów jest zaprezentowanie znaczenia i wpływu, jaki ma wykorzystywanie strategii marketingowych na wizerunek i konkurencyjność jednostek terytorialnych. Jest to także docenienie działań wspierających realizację celów gospodarczych poszczególnych obszarów i miejsc. Na tym tle prezentowana jest rola i znaczenie administracji publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych oraz biznesu. Budujące jest to, że z roku na rok ta rola w inicjowaniu działań marketingowych wykorzystujących zasoby regionu czy miejsca w budowaniu zdolności konkurencyjnej jednostek terytorialnych jest co raz większa.

Już wkrótce zaprezentujemy kolejnego Laureata.

Kolejna 12 edycja Konkursu, odbędzie się w 2024 roku.

Już dziś zapraszamy samorządy lokalne i instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania projektów realizowanych 2023 roku, nabór rozpocznie się w pierwszych tygodniach przyszłego roku, szczegóły będą dostępne na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/konkurs-pro/.