Miasta i regiony Polski podejmują szerokie działania w propagowaniu swojego bogactwa i odmienności, aby napływ ludzi i inwestycji nie był przypadkowy, ale spójny z długofalową strategią rozwoju. Dbają, aby posiadane zasoby naturalne, lokalizacyjne, czy uwarunkowania historyczne wykorzystywane były do rozwoju regionu i stworzenia optymalnego środowiska do życia mieszkańców. Miasta i regiony, które stosują marketing w swoich działaniach zmieniają się, rozwijają i są nie tylko punktami na mapie Polski, ale silnymi markami, posiadającymi mocne, charakteryzujące je atrybuty i wyróżniki. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już od wielu lat jest zaangażowany we wspieranie działań inicjatyw promocyjnych takich jak Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który w tym roku odbył się w dniach 16-17 października w Ostródzie. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej inspirujących wydarzeń dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w regionie. Festiwal jest platformą wymiany myśli, koncepcji i dobrych praktyk. Co roku w ramach Festiwalu odbywa się Konkurs PRO Warmia i Mazury na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego.

Poznajcie Laureatów 11. edycji konkursu.

Nagrodę główną Jury Konkursu przyznało za projekt: „Kadry nowoczesnej gospodarki” i „Kurs na IT” Powiatowemu Urzędowi Pracy w Iławie – Jury zwróciło uwagę i pozytywnie oceniło kreatywność, oryginalność, niekonwencjonalne podejście. W ramach projektu zrealizowano dwa rozbudowane moduły promocyjne popularyzujące pracę w branży IT i nowy trend na rynku, czyli pracę na odległość, pracę zdalną i hybrydową – w kontekście województwa warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzono liczne warsztaty, szkolenia, a także zapewniono doradztwo indywidualne – ostatecznie powyższe działania trwale trafiły do oferty urzędu. Oba projekty miały na celu zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy potrzebują wykwalifikowanej kadry do realizacji swoich projektów. Jury zwróciło również uwagę, że region, w którym realizowane są innowacyjne projekty, przyczynia się do zwiększenia zainteresowania regionem i przyciągnięcia nowych inwestorów. Efektem działań zrealizowanych w ramach projektu było stworzenie kilkudziesięcioosobowej kadry programistów Javy i rozwój branży IT w powiecie iławskim, wsparcie osób młodych w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony innych urzędów pracy w Polsce oraz mediów krajowych. Jury doceniło progospodarcze i prorozwojowe działania, które powstały z inicjatywy PUP w Iławie i Inkubatora Technologicznego w Iławie, a także w partnerstwie z Fundacją Cadmus z Iławy co dodatkowo wzmacnia efekt promocyjny.

W przyszłym tygodniu zaprezentujemy kolejnego Laureata.

I jeszcze informacja! Już planujemy kolejną 12 edycję Konkursu, dlatego zapraszamy samorządy lokalne i instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania projektów realizowanych 2023 roku, nabór rozpocznie się w pierwszych tygodniach 2024 roku, szczegóły będą dostępne na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/konkurs-pro/.