Dziś 22 lipca rusza nabór projektów do 8 edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2019.

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

 

Kliknij aby pobrać aktualny regulamin konkursu.

 

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z zakresu promocji, które realizowane są w naszym Regionie. Główną ideą Konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Chcemy prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur.

Prezentowanie tego co najlepsze wpłynie na poprawę wizerunku regionu. 

Do konkursu można zgłaszać projekty promocyjne w dwóch kategoriach:
• promocja ogólna
• promocja gospodarcza

Nabór zgłoszeń projektów potrwa do 10 września 2019 roku.

Jury w każdej z kategorii przyzna jedną nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie.

W konkursie mogą brać udział te projekty promocyjne, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończy pomiędzy 17 sierpnia 2018 roku a 30 września 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy (zawierający „Klauzulę RODO”) oraz kartę projektu (wytyczne) – można pobrać  z zakładki KONKURS.