Od 2021 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje projekt Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur. Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą. Jest to nagroda dla przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej, przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, promujących pozytywny wizerunek regionu.

Nagroda stanowi wyróżnienie dla firm zwiększających swoją innowacyjność produktową, usługową i procesową. Wyróżnia podmioty, które wnoszą wkład w rozwój myśli technologicznej, sprzyjają transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki.

Nagrody Gospodarcze przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami
  •  „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur to wyraz wielkiego uznania Samorządu Województwa. To świadectwo dumy samorządu z sukcesu przedsiębiorcy i wdzięczności za jego wkład w rozwój gospodarczy województwa. To także potwierdzenie pochodzenia produktu, usługi i wydarzenia.

Gala Nagród to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć innym przedsiębiorcom, dotarcia do nowych kooperantów i zdobycia nowych klientów. To także sposobność by opowiedzieć innym jak osiąga się sukces gospodarczy na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Laureatom nagród przysługuje również prawo rekomendacji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz innych prestiżowych nagród gospodarczych.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur czerpią z wieloletniego dorobku wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest pokłosiem takich projektów jak:

  • Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur
  • Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
  • Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss
  • Produkt Warmia Mazury

Warmia i Mazury to region, który oferuje doświadczenie życia w harmonii ze sobą i środowiskiem naturalnym, co wyzwala kreatywność, innowacyjność, daje siłę do działania i odwagę aby spełniać marzenia. Znajdź w sobie #GenWarmiiiMazur. Weź udział w projekcie Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur.