Pro-aktywna postawa, działanie, systematyczność, a nade wszystko innowacyjny sposób dają przewagę konkurencyjną i są siłą napędową nie tylko przedsiębiorstw, ale także miast, gmin i regionów.

Czasy, kiedy przedstawiciele samorządów czekali na pojawienie się inwestorów z założonymi rękami, odeszły już dawno w niepamięć. Dziś pomiędzy gminami, miastami i województwami toczy się zacięta walka, w której nagrodami są m.in. nowe miejsca pracy, poprawa jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury. Wygrają ci, którzy nie tylko przygotują atrakcyjną ofertę inwestycyjną, ale również zrozumieją, że innowacyjność przestała być modnym trendem i stała się koniecznością. I nie dotyczy to wyłącznie biznesu. Wspieranie innowacyjności jest narzędziem do pozyskiwania wartościowych inwestycji w gminie.

Te istotne kwestie były tematem prezentacji, wystąpień i dyskusji przedstawicieli samorządów z regionu, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz ekspertów z zakresu marketingu miejsc, którzy spotkali się podczas V edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, odbywającego się 16 i 17 kwietnia w Giżycku. Podczas pierwszego dnia wydarzenia głos w dyskusji zabrali prof. Witold Orłowski, Dorota Kopeć, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włodzimierz Szelążek, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dr hab. Wiesława Lizińska z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O specyfice i potrzebach innowacyjnych firm podczas dyskusji mówili Maciej Drelichowski, dyrektor Zakładu Produkcji i Dostaw Opraw Oświetleniowych z firmy Philips Lighting oraz Diana Kuprianow z firmy Vermiculite Poland, która podkreśliła, że samorządy mogą wspierać innowacyjne firmy nie tylko poprzez ulgi podatkowe, ale też poprzez wspólne działania promocyjne na rzecz rozwoju i budowania marki regionu.

O konieczności zrozumienia wagi budowania gospodarczej marki regionu opowiadała Anna Proszowska-Sala, prezes zarządu Citybell Consulting, ekspert z zakresu promocji miejsc. Działania brandingowe jednostek samorządu terytorialnego są bardzo istotnym elementem inspirującym potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w danym rejonie. – To co buduje inwestycyjną przewagę gminy, to także marka miejsca. Proces jej budowania musi być systemowy, konsekwentnie realizowany w każdym obszarze, w którym biznes styka się z gminą.

Kolejnym, niezmiernie ważnym tematem, była skuteczność współpracy z inwestorami. Marcin Faleńczyk z Invest in Pomerania, który pełni funkcję rzecznika inwestora, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że nie tylko duże, ale w wielu przypadkach, właśnie te małe rzeczy, wpływają na skuteczność współpracy na linii samorząd-biznes. – Możemy szachować wielkimi inwestycjami, wielkimi środkami, a często o realnej pomocy dla przedsiębiorcy mogą decydować te elementy, które nie wymagają wielkich nakładów – podkreślił Marcin Faleńczyk. Oprócz niezbędnego partnerstwa, nad którym „rzecznik inwestora” powinien pracować, liczy się również przygotowanie oraz pomoc w każdej sytuacji, szczególnie w tych przypadkach, w których samorządowcy mają większą wiedzę i możliwości sprawcze niż przedsiębiorcy.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest nie tylko miejscem ożywionej dyskusji, ale również platformą wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. O dobrych praktykach z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestora oraz efektywnego modelu współpracy gospodarczej samorządu z instytucjami państwowymi w zakresie promocji inwestycyjnej gmin mówili Arkadiusz Kocikowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Miejskiego w Stargardzie Sczecińskim, Leszek Śpiewak, zastępca burmistrza Nidzicy oraz Monika Zdrojek, kierownik Wydziału Współpracy Regionalnej z Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ.

W kolejnym dniu (17 kwietnia) uczestnicy Festiwalu pogłębili swoją wiedzę z zakresu przygotowywania kompleksowej i efektywnej oferty dla inwestora, budowania marki gminy, która zwiększy szansę na pozyskanie inwestora spoza jej terenu oraz opieki inwestycyjnej i działań, które powinny realizować gminy, aby pozyskać wartościowe reinwestycje.