– laureatem 11 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury